Dopunsko osvetljenje u plastenicima

U našim krajevima, jedan od ograničavajućih faktora za zimsku proizvodnju jeste nedostatak svetlosti.Otuda najčešće se sa ranom zimskom proizvodnjom započinje krajem januara i početkom februara, tako da je početak berbe najčešće gajenih biljnih vrsta onda  kada već ima dovoljno sunčeve svelosti.Ovo se odnosi i na krastavac, i na paradajz i na papriku.U regijama gde ima dovoljno sunčeve svetlosti, početak proiizvodnje paradajza je u Septembru ili Oktobru,početak berbe je u Decembru a  bere se do Jula.Zbog investicija i utroška energije dodatno odnosno dopunsko osvetljenje zaštićenog prostora se koristi u proizvodnji ,cveća,rasada,a poslednjih desetak godina i u proizvodnji povrća..Period dopunskog osvetljenja je  2 do 3 meseca, a cilj je da se obezbedi 14 do 16 sati dnevne svetlost,odnosno da se u uslovima kratkog dana obezbede povoljni uslovi za rast i razviće biljaka dugog dana.Upravo zbog toga dopunsko osvetljenje se primenjuje kod biljaka dugog dana.Za dopunsko osvetljenje mogu se koristiti i obične volframske sijalice,halogene sijalice,živine i natrijumske   lampe.Uopšte ove lampe treba da daju talasne dužine i intezitet svetlosti što sličniji onoj koja je povoljna za rast i razviće biljaka.Dopunsko osvetljenje treba da bude što ravnomernije da ne bi došlo do neujednačenog rasta biljaka.

   Dopunsko osvetljenje je prvo počelo da se koristi u proizvodnji cveća a zatim i u proizvodnji paradajza, koji je i po površini na kojoj se koristi veći od ostalih povrtarskih useva.Dopunsko osvetljenje se u proizvodnji paradajza koristi više od 10 godina i započeto je u Holandiji.Dopunsko osvetljeje svakako iziskuje dodatne investicione troškove i povećanje troškova električe energije,ali kroz više prinose i povećanje cene prodaje proizvoda dolazi se do ekstra prihoda.Ono što je svakako i najbitnije jeste da primenom dodatnog osvetljenja u plastenicima se još više gubi predznak sezonske proizvodnje.

Istraživanja u pravcu korišćenja dopunske svetlosti su velika i tradicionalne načine osvetljenja zamenjuju novi. Led diode su od 2008 postale budućnost dodatog osvetljenja u zaštićenom prostoru i danas se koriste u tu svrhu.