Projekat Nova Pazova

U Novoj Pazovi podignut je plastenik tunelskog tipa.Plastenik je površine 90 kvadrata.

Dužina 18m,

Širina 5m,

Visina 2.5m

Razmak između stubova tj lukova 1,5m.

Konstrukcija je pocinkovana sa dvokrilnim vratima koja se otvaraju prema spoljašnjoj sredini i oko centralnog  središnjeg stuba.

Plastenik nije predviđen za gajenje tzv kačenih biljnih vrsta kao što su indeterminantan paradajz,krastavac itd.,jer nema nosače kulture, ali ni čvrstinu da može da drži napred navedene biljne vrste.Pokrivka plastenika je jednoslojna folija od 150 mikrona.

parcela na kojoj se podiže plastenik

razmeravanje

izbušene rupe za stubovepripreme zapodizanje plastenika

urađene betonske stope

unutršnjost plastenika

koridor kroz plastenik

betonske stope i ramska konstrukcija

sistem rasprskivača u plasteniku

spoljašnjost plastenika

čelo plastenika

salata u fazi berbe u plasteniku

 

 

 

Projekat Sopot

U sklopu projekta ZELENI PRSTEN koji je u 2013.godini realizovao grad Beograd,podignut je plastenik površine 1920 kvadrata.Radi se o tzv SPID modelu plastenika koji je sledećih karakteristika.

Širina:19,2m (2 puta 9,6 m).

Dužina:  100 m.

Visina: 5,60 m.

Visina do oluka: 4 m.

Razmak između stubova 2 m.

Plastenik je pokriven duplom folijom  u koju se između dva sloja uduvava vazduh pomoću dva elektromotora.Na bočnim stranama je jedinačna folija,i anti insekt mreža, koja sprečava ulazak insekata kada se otvore bočne strane plastenika.Otvaranje može biti ručno i automatsko,a to se postiže aktiviranjem automatskog režima pomoću kompjutera.Otvaranje i zatvaranje bočnih strana se se vrši na osnovu parametara koje daje meteorološka stanica  na plasteniku odnosno sonde u plasteniku.Ti parametri su visoka temperatura i visoka relativna vlašnost vazduha u plasteniku,odnosno jak vetar i početak padavina.Čela plastenika su od polikarbonata i na čelima su dvoja klizna vrata.

zemljani radovi

zemljani radovi (2)

 

nivelacija terena

postavljanje konstrukcije (2) (1)

postavljanje konstrukcije (3)

konstrukcija

završen plastenik

završen plastenik (2)

zavrsen plastenikčelo plastenika (2)

unutrašnjost plastenika

Projekat Leposavić

 

       U Leposaviću je podignut SPID multispan odnosno višebrodni plastenik širine 16 m (dva broda po 8 m) i dužine 40 m,odnosno plastenik ukupne površine 480 kvadrata.Visina plastenika je 4,70 m,a do nosača kulture visina je 2,5 m.Stubovi su udaljeni 2,5m.Plastenik je sa duplom folijom na naduvavanje i bočnim provetravanjem i kliznim vratima.Plastenik je univerzalan i u njemu mogu uspešno da se gaje ve biljne vrste.konstrukcija 2 konstrukcija (2) bočno provetravanje bočna strana  plastenika zadnje čelo plastenika

čelo plastenika

unutrašnjost plastenika

Zaklopača 2013

Objekti zaštićenog prostora podignutih u 2013

U 2013. godini smo podigli tri objekta zaštićenog prostora i to dva tunela i jedan plastenik.Jedan od tih tunela je površine od 100 kvadrata tj. 5m puta 20m i to je hobi varijanta tunela.Tunel je podignut i u Novoj Pazovi.Visina tunela je 2,5m. Tunel je bez nosača kulture i konstrukcijski nije predviđen za kačene biljne vrste kao što su indeterminantni paradajz,krastavac salatar itd. Tunel je sa jednostrukom folijom i otvaranjem čela od krajeva prema središnjoj vertikali čela.Konstrukcija je pocinkovana
Drugi tunel je površine 223,2 kvadrata, dimenzija 9,3m puta 24m i visine 3,90 m sa nosačima kulture na 2,30 m i čeonim otvaranjem.U pitanju je tunel sa jednostrukom folijom.Vrata se nalaze na čelima ,ali se i cela čela otvaraju dizanjem uvis. Tunel je izgrađen u Zaklopači kod Vrčina.Radi se takođe o pocinkovanoj konstrukciji. Наставите са читањем

Projekat Srbac

U Srbcu u okolini Banjaluke podignut je ESPACE plastenik  ukupne površine  3456 kvadrata.

Širina 28,8 m (3 x 9,6),

Dužina 120 m,

Visina 6,10 m,

Visina do oluka 4 m,

Razmak između stubova 3 m.

Plastenik na čelima i na krovu ima   duplu foliju na naduvavanje .Na bočnim stranama je jedinačna folija  i to zbog toga što je na njima postavljena anti-insekt mreža.Polikarbonatna klizna vrata su postavljena na sredini obe bočne strane .Plastenik ima mini kompjuter sa  meteorološkom stanicom.Funkcija je pre svege u davanju signala za zatvaranje krovova i bočnih otvora za provetravanje kod jačih udara vetra i početka padavina.U unutrašnjosti plastenika se meri relativna vlažnost vazduha i temperatura i sa mernih uređaja informacija ide u mini kompjuter koji signalizira otvaranje  krovova i bočnih strana ako su navedeni parametri visoki odnosno zatvaranje ako su ispod zadatih okvira.

 

postavljanje prvih delova stubova

razmeravanje

postavljanje oluka na stubovima

oluci i stubovi

postavljanje oluka

postavljeni stubovi sa olucima

postavljanje čela plastenika

postavljanje lukova

postavljanje ramske konstrukcije

plastenik spreman za pokrivanje

bočna strana sa vratima

 

bočno provetravanjeunutrašnjost plastenika (2)

unutrašnjost plastenika

čelo plastenika sa lancima za špalir