Oprema i pribor u plasteniku

PLASTENICI – PRIBOR I OPREMA

U zavisnosti od načina i tehnolologije proizvodnje, nivo opreme u plasteniku može biti ražličit. Najviši nivo je u proizvodnji u hidroponiji, na olucima (kamena vuna, kokosova vlakna,supstrat), a najmanji u proizvodnji na zemljištu.

plastenici i oprema

To su dva potpuno različita koncepta proizvodnje, ne samo u nivoima opreme već i u preduslovima za odvijanje, nivoima znanja i kontrole proizvodnje. Svaka od ovih proizvodnji ima značajne prednosti ali i nedostatke.

U proizvodnji na zemljištu potrebno je obezbediti odgovarajuću mehanizaciju, koja je opet uslovljena, veličinom plastenika i vrstom proizvodnje u njemu. Ako se radi o plastenicima velike površine potrebno je obezbediti traktor dovoljne jačine da može da obavlja pre svega osnovnu obradu, a opet traktor koji nije previše veliki tako da može da uđe u plastenik i da se lako okrene u plasteniku. U plastenicima, osnovnu obradu najbolje je obavljati podrivačima, jer se time omogućava bolja poroznost zemljišta i bolja struktura, a istovremeno primenom podrivača sprečava se stvaranje plužnih đonova.Jako dobre rezultate pokazuju i riljači, koji se kod nas malo primenjuju. Za predsetvenu pripremu treba imati rotofrezu. Sadilice koje u jednom prohodu prave leje(gredice),ulažu sistem za navodnjavanje kap po kap i postavljaju foliju doprinose racionalnijoj proizvodnji. Da bi sve ove radnje kvalitetno obavili, zemljište mora biti besprekorno pripremljeno, sa dubokim slojem rastresitog zemljišta, ali za ovo je potreban traktor koji može da ide dovoljno sporo. Za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja, koriste se različite prskalice,atomizeri ( traktorski i ručni). U proizvodnji na zemljištu obavezno treba koristiti tenziometre za merenje vlažnosti zemljišta.

Kod hidroponskog sistema gajenja, proizvodnja može biti na zemljištu i olucima. Oluci mogu biti viseći tj. okačeni na konstrukciju ili nošeni tj. postavljeni na stubićima. Konstrukcija u prvom slučaju mora biti ojačana i da se u startu kod samog podizanja plastenika predvidi. Platforme i kolica su sastavni deo proizvodnje u hidroponiji i njihovim kretanjem šinskim sistemom za grejanje ostvaruju se velike uštede u radnoj snazi. Preko šinskog sistema se vrši i zaštita posebnim mašinama poznatih pod nazivom ripa. Nosači biljaka su profili od armature na koje se postavljaju biljke da ne bi bile na zemlji prilikom spuštanja biljaka jer u hidroponiji biljke paradajza mogu imati i do 30 sprata i dužinu preko 10m. Na drenažnim stanicama se meri % drenaže i EC i pH vrednost i na osnovu tih merenja koriguje broj navodnjavanja u toku dana. Ručni infracrveni termometri koji služe za merenje temperature vide u cevima za grejanje, i temperaturu biljaka takođe su veoma bitni u ovom sistemu gajenja kao i uzorkivači za kamenu vunu.

Bez obzira o kom sistemu proizvodnje se radi svaki plastenik treba da poseduje EC i pH metar, min-max termometre, insekt ploče, zaštitna odela, maske i rukavice, makaze, noževe, sredstva za dezinfekciju i dezobarijere gde se i vrši dezinfekcija ruku, obuće,pribora i alata, klipseve za veze biljaka sa kanapom, kuke i klipsevi sa kanapom, držače cvetnih grana, kanap,mreže, kordoni itd. Poželjno je imati termohigrografe, luksmetre sa senzorom itd.

Bez nekih od ovih sredstava ne može ni da se zamisli proizvodnja, dok druga čine istu lakšom, komotnijom, preciznijom, na kraju i boljom.