Podela Plastenika – Tipovi Plastenika

PODELA I TIPOVI PLASTENIKA

plastenici podela

Plastenici su najčešći i najzastupljeniji oblik zaštićenog prostora, kako u svetu, tako i kod nas. Plastenici po visini mogu biti: niski tuneli, poluvisoki tuneli, visoki tuneli i savremeni plastenici. Savremeni plastenici mogu biti različite visine i do oluka(gater) i na samom vrhu. Različite visine do oluka omogućavaju da se nosači kulture  kače na različitim visinama (3m;3,5m;4m itd), a samim tim da se visokim biljkama omoguće što povoljniji uslovi za rast i razviće sa jedne strane, odnosno što duža ….eksploatacija sa druge strane. Visina plastenika na vrhu može biti i do 7.5m. Ovako visoki platenici omogućavaju bolje mikroklimatske prilike u plasteniku, a samim tim i bolje uslove za biljke i za zaposlene u plasteniku. Međutim treba istaći da se pravi efekti u tako visokim objektima vide kod šinskog sistema grejanja i koriščenja platformi  za rad na održavanju biljaka (vezivanje biljaka,stavljanja klipseva tj prstenova, uvijanja i spuštanja biljaka),gde su učinci produktivnost radnika mnogo veći. Plastenici mogu biti sastavljeni iz jednog ili više brodova tzv multispan plastenici.