Priprema plastenika za proizvodnju

Plastenik spreman za proizvodnju hidroponiji

U plasteničkoj proizvodnji clokupan proces proizvodnje  od semena do semena može da se odvija u istom plasteniku, ali je mnogo češći slučaj da se proizvodnja rasada obavlja u jednom objektu, a sama proizvodnja u drugom ili drugim objektima. Najčešće ipak se rasad kupuje od proizvođača specijalizovanih za tu proizvodnju .Pre nego što se rasad rasadi bez obzira kako je nabavljen ili proizveden trebalo bi plastenik pripremiti za rasađivanje.Ako krećete prvi put sa proizvodnjom treba biti upoznat sa time šta je na parceli gde je podignut plastenik gajeno pre toga, odnosno da li su se koristili neki herbicidi koji mogu biti opasni za naredni usev jer se mnogi zadržavaju u zemjištu i vise od šest meseci. Vrlo je bitno uraditi analizu zemljišta jer se na osnovu te analize vrši program đubrenja,ali i analizu vode koja je bitna zbog pravljenja recepta ishrane.Naravno mora se svakako znati i izdašnost bunara zbog potrebnih količina vode u periodu kada najviše vode treba tj u punoj vegetaciji i visokim temperaturama. Posle đubrenja i osnovne obrade odnosno oranja zemljište treba usitniti što se najčešće vrši rotofrezama koja stvara veliku količinu rastresitog zemljišta koja omogućava i pravljenje bankova. Poželjno je  u zemljište ubaciti I neki insekticid posebno ako se primenila i određena količina stajnjakaNakon pripreme zemljišta postavljaju se creva za navodnjavanje a preko njih malč folije.Kada se ovo sve završi treba natopiti zemljište vodom što se čini orošivačima, i čekati rasad.Svakako ono što se mora znati je da spreman objekat uvek čeka rasad nikako da rasad  čeka objekat da bude spreman.

Kada je reč o plastenicima gde će se proizvodnja odvijati u hidroponiji onda je osnovna stvar pre svega postaviti drenažu ili oluke,cevi za šinsko grejanje i belu foliju po celoj površini plastenika.Treba na nekoliko mesta postaviti i drenažne stanice koje služe za merenje  količine, pH i EC vrednosti oceda. Pre dolaska rasada u kockama kamene vune treba postaviti jastuke kamene vune ili kokosovog vlakna na kojima predhodno moramo otvoriti mesta u koja će se stavljati kocke kamene vune ili kokosovog vlakna u kojima je proizveden rasad. Pre dolaska biljaka jastuci kamene vune treba da se natope vodom i moraju da se spuste kanapi sa nosača kultura.Kanapi na kukama za svaku biljku treba postaviti kako bi biljke koje se unesu mogle odmah da se pričvrste. Kod hidroponije vrlo je važno je voditi računa o higijeni objekta te se na ulazima u plastenik moraju postaviti barijere za dezinfekciju..