Analiza vode

plastenik analiza vode

Jedan od preduslova za uspešno bavljenje povrtarskom proizvodnjom kako u plastenicima i staklenicima tako i na otvorenom polju jeste dobar kvalitet vode. Zbog toga je neophodno pre ulaska u proizvodnju utvrditi kvalitet vode tj uraditi analizu vode. U zavisnosti od analize i kvaliteta vode možemo se opredeliti za proizvodnju na otvorenom ili za proizvodnju u plastenicima i staklenicima. Kada je reč o napred navedenim objektima zaštićenog prostora treba istaći da kvalitet vode diktira podlogu na kojoj će se raditi tj da li proizvodnju možemo zasnovati samo na zemljištu ili to možemo učiniti i na veštačkoj podlozi. Analizom vode utvrđujemo fizičko – hemijske i mikrobiološke osobine vode. Fizičko hemijska analiza daje podatke o prisustvu i količini mikroelemenata a biološka utvrđuje prisustvo nematoda i virusa.Klasifikacija vode se najviše utvrđuje kroz elektro provodljivost tj sadržaj soli kao i sadržaja natrijuma i hlora. Elektroprovodljivost se izražava jedinicom mili simens. Ako je vrednost do 0,5mS/cm voda je pogodna za sve oblike povrtarske proizvodnje 0,5 do 1 ograničava proizvodnju gde nema dobre drenaže i kod vrednosti 1 do 1,5 pogodna za proizvodnju na otvorenom.Uprošćeno reći za sve biljne vrste hrahljivi rastvor ima određeni optimalni EC odnosno koliko ćemo moći obogatiti vodu hranivima zavisi od toga koliki je EC vode, otuda što je niža koncentracija soli u vodi to je bolje.Najbolja voda za navodnjavanje je kišnica jer ima jako nizak sadržaj soli. Kada je reč o Hloru i Natrijumu ako se izražavaju u jedinicama mmol/l onda su im granične vrednosti iste do 1,5 (pogodna za sve vrste proizvodnje), 1,5 do 3 (nije pogodna za gajenje biljnih vrsta sa ograničenom zapreminom gde nema dobre drenaže) i 3 do 4,5 (nije dobra za plasteničku i stakleničku proizvodnju ali je dobra za otvoreno polje). Osim ovih fizičko – hemijska analiza obuhvata i sadržaj i vrednostisledećihelemenata: pH, soli, tvrdoća, Kalcijum, Magnezijum, Kalijum, Amonijak, Bikarbonate, Sulfate, Fluor, Gvoždje, Mangan, Molibden, Bakar, Cink, Bor.

Na osnovu ovih analiza prave se recepti za ishranu biljaka, a isti zavise i od doba godine (leto zima) ali i fenološke faze razvića u kojoj se biljke nalaze. Cene ovakvih analiza su oko 100 evra. Proizvodnja u hidroponiji direktno zavisi od ovih analiza.

Postoje procesi kojima se kvalitet viode za navodnjavanje poboljšati i taj postupak se zove reverzibilna osmoza.