Projekat Srbac

U Srbcu u okolini Banjaluke podignut je ESPACE plastenik  ukupne površine  3456 kvadrata.

Širina 28,8 m (3 x 9,6),

Dužina 120 m,

Visina 6,10 m,

Visina do oluka 4 m,

Razmak između stubova 3 m.

Plastenik na čelima i na krovu ima   duplu foliju na naduvavanje .Na bočnim stranama je jedinačna folija  i to zbog toga što je na njima postavljena anti-insekt mreža.Polikarbonatna klizna vrata su postavljena na sredini obe bočne strane .Plastenik ima mini kompjuter sa  meteorološkom stanicom.Funkcija je pre svege u davanju signala za zatvaranje krovova i bočnih otvora za provetravanje kod jačih udara vetra i početka padavina.U unutrašnjosti plastenika se meri relativna vlažnost vazduha i temperatura i sa mernih uređaja informacija ide u mini kompjuter koji signalizira otvaranje  krovova i bočnih strana ako su navedeni parametri visoki odnosno zatvaranje ako su ispod zadatih okvira.

 

postavljanje prvih delova stubova

razmeravanje

postavljanje oluka na stubovima

oluci i stubovi

postavljanje oluka

postavljeni stubovi sa olucima

postavljanje čela plastenika

postavljanje lukova

postavljanje ramske konstrukcije

plastenik spreman za pokrivanje

bočna strana sa vratima

 

bočno provetravanjeunutrašnjost plastenika (2)

unutrašnjost plastenika

čelo plastenika sa lancima za špalir