Cena izgradnje plastenika u Srbiji

CENE PLASTENIKA

Kada se govori o ceni plastenika, treba biti iskren i reći da to zavisi od niza stvari. Kao prvo treba napraviti podelu troškova na celokupan projekat podizanja plastenika, na samu konstrukciju, na opremu u plasteniku, i sredstva za sam početak proizvodnje.

cena plastenika

Naš savet je da pre nego što se uopšte uđe u projekat podizanja plastenika sagledaju potpuno svi troškovi. Kako nam je cilj da ovaj sajt pre svega pomogne svima koji žele da ozbiljno udju u ovaj ekonomski vrlo isplativ posao, a posle toga i da prodajemo i gotove plastenike, opremu i znanje, krenućemo redom.

Priprema terena, koja obuhvata nivelaciju, dovodjenje vode, dovodjenje struje a za velike plastenike obavezno i izgradnja trafo stranice,kupovina agregata i postavljanje tvrde podloge da bi šleperi sa opremom mogli da dodju do parcele. U ove troškove ulaze i razmeravanje bušenje rupa za stope betonski radovi, tj. betonske stope ili pobadanje šipova.

Cena samog plastenika zavisi od tipa konstrukcije (širine,visine, udaljenosti stubova tj. opterećenja pod snegom i brzine vetra koju plastenik može da izdrži), vrste folije(dupla na naduvavanje ili jednoslojna), načina otvaranja plastenika(krovno,bočno ili čeono), stepena automatizacije (automatsko otvaranje krovova ili bočnih strana,naduvavanje plastenika kod duplih folija). Kod konstrukcije na cenu pre svega utiče i kvalitet materijala tj. da li se radi o pocinkovanoj konstrukciji sa visokim standardima kvaliteta ili se radi o krivljenim profilima gvožđa koji se kasnije farbaju. Cene prvih idu od 20 do 25 evra po m2, dok ovih drugih 8 do 15 evra po m2 (najviše palih objekata u toku ove zime su upravo ovi objekti).

Oprema u plasteniku može biti različitog kvaliteta i automatizacije počevši od sistema za navodnjavanje tj. načina navodnjavanja i prihrane (kompjuteri tj jedinice, dozatori,venturijeve cevi), traka ili creva (sa kapljačima ili ubodnim kapljačima tzv špageti), sistema rasprskivača i fogera,do sistema grejanja ili samo dogrevanja i zaštite konstrukcije kako je recimo topovima na gas i naftu ili kaloriferima.

Za osposobljavanje plastenika u rad treba imati na umu i troškove nabavke mehanizacije,alata i pribora kao i repromaterijala za početak proizvodnje, ali i za radnu snagu ako je nemamo u porodici.

Sve ovo treba uzeti u razmatranje pre nego se uđe u ovaj posao jer samo ako se dobro isplanira investicija neće se ući u sitaciju da postoji objekat ali da nema dovoljno sredstava da se uđe u proizvodnju. Završen projekat podizanja plastenika je kada je u istom posađena ili posejana biljna vrsta ili vrste koje želimo da gajimo.