Pravo vreme za ulazak u projekat

plastenik analiza vode

Od odluke da se započne sa proizvodnjom u zaštićenom prostoru pa do realizacije svega planiranog potrebno je izvesno vreme. To je pre svega period kada od neke zamišljene vizije posla dolazi do realizacije istog. Koliko zaista vremena treba za to, zavisi od niza stvari a u ovom tekstu ćemo dati neke vremenske okvire potrebne za završetak projekta.
Prikupljanje ponuda je prva faza. Na tržištu Srbije postoje zastupnici mnogih Evropskih proizvođača plastenika ,ali postoje i neki domaći proizvođači.Kako god ili koju god ponudu da prihvatite potreban je period od nekih 20 do 60 dana za izradu plastenika. Naravno to je za neke plastenike srednje veličine za veće projekte potrebno je i vise dana..Ovaj period treba iskorisiti za pripremu terena za izgradnju plastenika. Priprema se ogleda pre svega u nivelaciji terena i izgradnji infra strukture.Potrebno je na parceli obezbediti vodozahvat koji treba da omogući ne samo dovoljne količine već i dobar kvalitet vode. Zbog toga bi trebalo uraditi analizu vode. Svaki plastenik treba da ima struju, na većim objektima treba podići i trafostanicu.Naravno ono što je preduslov za početak podizanja plastenika jeste nivelacija terena .Teren mora po dužini plastenika da bude blago nagnut od jednog ka drugom kraju ili kod dužih objekata od sredine prema krajevima.Kada je u pitanju širina teren morada bude ravan tj u nuli. Da bi objekat i oprema bili doveženi na mestu gde se to planira treba da postoji tvrda podloga kao i ako se parcela nalazi van saobraćajnica tvrd put jer će i objekat i oprema stići u šleperima težine blizu 30 tona.Ono što se iz napred navedenog teksta vidi je to da izgradnji plastenika a pogotovu staklenika prethodi pre svega ozbiljna priprema.Kako je priprema vezana za uslove spoljašnje sredine veoma je značajno kada se sa realizacijom projekta podizanja plastenika kreće..Naravno ovome svakako treba dodati da za podizanje oko 1000 kvadrata plastenika treba 10 do 15 dana onda je jedno od ključnih pitanja kada sa projektom izgradnje plastenika krenuti.Imajući u vidu sve napred navedeno kao i da za neke operacije kao što je postavljanje folije postoje i neki preduslovi temperature oko 20 stepeni bez vetra onda dolazimo da bi neko idealno vreme za početak realizacije projekta bilo od aprila do juna. Ovo vreme omogućava da se radovi ne produže zbog lošeg vremena a time i ne poskupe. Sa druge strane ako se sve radnje obave na vreme moguće je ući u proizvodnju u optimalnim i ranim rokovima, a time i očekivati više prinose i veće finansijske efekte proizvodnje.Naravno plastenik mora biti potpuno spreman za početak proizvodnje bilo da se ciklus proizvodnje započinje setvom ili sadnjom. Ovo je posebno bitno tamo gde se proizvodnja odvija rasadom koji se kupuje sa strane gde svaki proizvođač donosi rasad onda kada je to dogovoreno, bez obzira da li je plastenik spreman za prijem biljaka ili ne. Zlatno pravilo je da biljka ne sme da čeka da se objekat završi već obrnuto,spreman objekat čeka biljke.