Ozelenjavanje

travaSavremena ahitektura i gradnja novih objekata, bilo da se radi o privatnim kućama, poslovnim zgradama ili velikim tržnim centrima, gotovo da se ne može zamisliti bez ozelenjavanja.Može se reći da skoro i da nema urbanih delova, u kojima se bar u nekom kutku ne posveti pažnja ozeljenjavanju. Ozelenjene zelene površine ma koliko one male ili velike  bile, postaju najatraktivniji deo tog prostora. Uredan, pejzažno-arhitektonski privlačan prostor postaje sve interesantniji za mnoga dešavanja, kao što su prijemi,proslave pa čak i venčanja. Da bi ozelenjavanje zelenih površina, odnosno delova prostora predviđenih za zelene površine bilo što prikladnije  i lepše sve se više ovaj posao poverava stručnjacima, inžinjerima pejzažne arhitekture.

Kada  je reč o dvorištima,primetan je trend da se paralelno sa projektima za izgradnju novih objekata, rade i projekti ozelenjavanja zelenih površina,odnosno da se vrlo često rade zajedno.Svakako jedan od najbitnijih segmenata ozelenjavanja dvorišta i uopšte ozelenjavanja je pravi izbor biljaka za ozeljenjavanje, bez obzira da li se radi o travi odnosno travnim smešama,ukrasnom bilju ili ukrasnom šiblju,listopadnim ili četinarskim vrstama.Posebno raduje jedan novi talas planiranja podizanja objekata u selu, koje u ovom pogledu u potpunosti prati tedencije planiranja i uređenja prostora u gradovima.Na ovaj način seoska domaćinstva sve više izlaze iz klišea bašta i vrtova u kojima je bilo posađeno sve i svašta  u stilu sa čuvenom izrekom tj stihom Čika Jove Zmaja “Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi“, a sve se više pridaje značaj, pravom izboru onih biljnih vrsta koje bi najviše oplemenile prostor.

Bez obzira ko pravi,ili gde se pravi plan ozelenjavanja osnova  svih planova su travnjaci,koji su zapravo duša zelenih površina.Travnjaci mogu biti različiti, ali im je suština ista, oplemenjuju prostor. Pre podizanja travnjaka mora se napraviti pravi izbor trava odnosno travnih smeša koje će se koristiti za zasnivanje  travnjaka.Ovo pre svega zavisi od toga čemu će travnjak služiti,da li je isti u zaseni ili je tokom celog dana izložen  suncu.Kod izbora biljnih vrsta koje čine travnu smešu vodi se računa o pokrovnosti i otpornosti na gaženje  što je pre svega uslovljeno namenom korišćenja,i o tome da li biljna vrsta koja ulazi u travnu smešu može da podnosi zasenu ili ne.Kada se napravi pravi izbor travnih smeša mora se pristupiti pripremi zemljišta za ozeljenjavanje te površine.Kao i za ostale biljne vrste bilo bi poželjno uraditi hemijsku analizu zemlišta. Nakon toga pristupa se pripremi zemljišta, koja mora biti bezprekorna,a to  znači da je zemljište usitnjeno,rastresito,dobrog vodno-vazdušnog režima. Zemljište mora biti bogato humusom. Najbolje vreme za ozelenjavanje travnjaka jeste jesen i to zaključno sa krajem oktobra. Ovo vreme setve omogućava da trava nikne do zime i da u proleće krene sa intenzivnim rastom brže i na taj način da se lakše izbori sa uskolisnim korovima ,koji predstavljaju i najveći problem  pri ozelenjavanju dvorišta. Razlog za setvu u toku jeseni je i što trava u bokorenje ulazi kada su temperature ispod 25 stepeni.a to je temperatura iznad koje prestaje bokorenje. Setva trave može se obaviti ručno ili specijalnim sejalicama. Kada se setva obavlja ručno poželjno je seme pomešati sa peskom da bi se seme trave lakše i ravnomernije rasporedilo po površini predviđenoj za travnjak. Nakon setve seme treba prekriti sitnom zemljom ili peskom i obavezno izvaljati.Nakon valjanja pristupa se zalivanju. Najčešći način zalivanja je raspskivačima, koji mogu biti postavljeni po površini,ili ono što se najčešće viđa na sporskim terenima su rasprskivači koji su postavljeni u zemlji i koji se pomoću vremenskih tajmera izbacuju na površinu, zalivaju travu jedan period i opet vraćaju u zemlju. Ovo je tzv automatsko navodnjavanje. Primena automatskih rasprskivača je  kod travnjaka je sve učestalija, a svakako automatski rasprskivači su i najefikasniji u negovanju travnjaka..

Za sve one koji su nestrpljivi da što pre ozelene površine travnjakom,a i da pri tome dobiju travnjak izuzetnog kvaliteta  svakako je preporuka priimena travnih tepiha.Travni tepisi se sa slojem zemlje urolaju a zatim postave na željenu površinu. Na ovaj način trava koju su odnegovali pravi profesionalci je izuzetne pokrovnosti vrlo lako se prima na postavljenu podlogu i svakako je preporuka za sve koji žele najbolji mogući travnjak.

Podizanje plastenika

IZGRADNJA PLASTENIKA

Polazeći od činjenice, da smo ovaj sajt predvideli uglavnom za ljude koji žele da se profesionalno bave plasteničkom proizvodnjom, želimo da u ovom tekstu damo i neke praktične savete i informacije, koje mogu biti izuzetno značajne svima koji planiraju podizanje velikih plastenika.

plastenik
Da bi se krenulo u plasteničku proizvodnju treba podići plastenik. Наставите са читањем

Hidroponija ili zemlja kod plastenika

ZEMLJIŠTE I PLASTENICI

Zemljište ima dvostruku ulogu u gajenju biljaka, ulogu snabdevača biljaka vodom i u njoj rastvorenim hranjivim materijama i ulogu pričvršćivanja biljaka tj. oslonca. U povoljnim uslovima, koje podrazumevaju dobre fizičke, mehaničke i hemijske osobine, zatim odsustvo ili u manjoj meri prisustvo patogena, predstavlja idealni medijum za kvalitetnu i rentabilnu proizvodnju.

plastenik i zemljiste

Međutim proizvodnja u zaštićenom prostoru (plastenicima) je intezivna, gde u toku godine u zavisnosti da li se objekat greje ili ne, obave se dva, tri pa čak više proizvodnih ciklusa. Наставите са читањем

Oprema i pribor u plasteniku

PLASTENICI – PRIBOR I OPREMA

U zavisnosti od načina i tehnolologije proizvodnje, nivo opreme u plasteniku može biti ražličit. Najviši nivo je u proizvodnji u hidroponiji, na olucima (kamena vuna, kokosova vlakna,supstrat), a najmanji u proizvodnji na zemljištu.

plastenici i oprema

To su dva potpuno različita koncepta proizvodnje, ne samo u nivoima opreme već i u preduslovima za odvijanje, nivoima znanja i kontrole proizvodnje. Svaka od ovih proizvodnji ima značajne prednosti ali i nedostatke. Наставите са читањем

Infrastruktura za plastenike

INFRASTRUKTURA I PLASTENICI

Za podizanje plastenika i njegovo efikasno funkcionisanje, moraju biti ispunjeni i odgovarajući uslovi, kako po izboru lokaliteta, položaja, orjentacije i nagiba terena, tako i po infrastrukturi. Ranije smo već istakli da je odgovarajuća infrastruktura preduslov za proizvodnju u zaštićenom prostoru – plsteniku.

zasticeni prostor - plastenik

Pre nego što se uopšte i odlučimo za bavljenjem ovom proizvodnjom moramo raspolagati zemljištem koje ima vodozahvat sa kvalitetom vode koji zadovoljava po fizičkim, hemijskim i biološkim osobinama. Наставите са читањем

Čvrste pokrivke

U ranijim tekstovima istakli smo da se za pokrivanje plastenika najčešće koriste folije. Folije mogu biti jednoslojne (spoljašnje i unutrašnje), dvostruke sa naduvavanjem, različitog kvaliteta i različitih osobina (anti-dust protiv prašine, anti-condesate protiv kondenzacije, malchopaque termoosetljiva na višim temperaturama od 28 C postaje bela i smanjuje transparentnost,folije sa fluorescentnim aditivima značajne u borbi protiv insekata,ADIR Blue folije plave boje smanjuje štete od plamenjače).Međutim za pokrivanje plastenika koriste se i čvrste ili tzv krute pokrivke.Ranije se od tih pokrivki koristili poliester FRP ili fiberglas,PVC ploče a danas akrili i polikarbonati. Akril je materijal koji je lak za upotrebu, lomljiv je u velikim pločama,velike je čvrstoće najčešće višeslojan sa vazduhom između slojeva koja mu daje dobre izolacione osobine,nešto je lošije propustljivosti za svetlost. Sličnih osobina je i polikarbonat.Veoma bitna karakteristika je mehanička otpornost pre svega na oštećenja od grada gde je polikarbonat daleko najotporniji,mada je i folija posebno na naduvavanje izuzetno velike otpornosti. Najveća mana čvrstih pokrivki je laka zapaljivost, i visoka cena. Najčešće se od ovih materijala prave vrata plastenika,ali mogu i celi plastenici tj. bočne strane i čela dok su krovovi od duple folije na naduvavanje.Neki proizvođači plastenika ove materijale koriste za izradu polumeseca ,a to je deo plastenika koji pokriva čela u delu gde se iz ravnog dela ide u kupolu prema vrhu krova. U poređenju sa folijom čvrste pokrivke nisu osetljive na oštećenja koja često nastaju u plastenicima u toku rada ili na oštrim ivicama plastenika,krute pokrivke ne ne propuštaju infracrvene zrake, nešto su lošije propustljivosti za vidljivi deo sunčevog spektra. Kada je reč o postavljanju i trajnosti svakako su krute pokrivke isplativije od folija.
O staklu kao krutoj pokrivci biće reči u delu koji se odnosi na staklenike.